Project

Oorzakelijke rol van actine bindende eiwitten in tumorprogressie: focus op beta-thymosine-isovormen