Project

The role of Brassinosteroids and Gibberellic acid in UV-B regulated plant morphology

Code
3F010817
Looptijd
01-10-2017 → 31-07-2021
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
Niet beschikbaar
 
Projectomschrijving

In het verleden werd Ultraviolet B (UV-B) voornamelijk gedocumenteerd als een stressfactor, maar nu is het bekend
dat UV-B licht de morfologie en het metabolisme van planten beïnvloedt door een specifieke UV-B
fotoreceptor route (UVR8). In het model dicot plant Arabidopsis, UV-B remming van
verlenging en celuitzetting levert kleine, compacte planten op. Een groot deel van dit antwoord is
gemedieerd door UVR8. Hoewel, een rol voor het plantenhormoon auxine is gedocumenteerd
uitgebreid zijn gibberellines (GA) en brassinosteroïden (BR) respectievelijk veel minder of volledig geweest
niet in deze context bestudeerd.
Het hoofddoel van dit project is het identificeren van cruciale stroomafwaartse componenten van de UV-B
geïnduceerde pathway die leidt tot groeiremming en de bredere context van mechanismen interpreteert
die de door UV-B gecontroleerde groei sturen. We zullen proberen de mogelijke rol van groei te begrijpen
regulerende bHLH-factoren in de fotomorfogene UV-B-respons. Veel groeibevorderende bHLH
factoren staan ​​onder controle van de verlengingsstimulerende hormonen BR en GA. Op dit moment is het
is niet bekend of en hoe UV-B invloed heeft op BR en / of GA-gecontroleerde groei of op groei
regulering van bHLH-genen. We stellen daarom voor onderzoek te doen naar een mogelijke fysiologische link
tussen UV-B-groeiregulatie en het BR / GA-metabolisme, signalering en reacties.