Project

Energievisie Noordzeeregio

Acroniem
EVNSR
Code
41S02312
Looptijd
03-10-2011 → 02-10-2013
Financiering
Europese middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Electrical energy production and distribution
    • Renewable power and energy systems engineering
    • Energy generation, conversion and storage engineering not elsewehere classified
Trefwoorden
hernieuwbare energie Noordzeeregio
 
Projectomschrijving

Het EVNSR project is de cluster van alle Interreg IVb projecten rond hernieuwbare energie productie en distributie. EVNSR focust op de waarde en de sterke punten geïdentificeerd in de afzonderlijke projecten ter versnelling van de implementatie van hernieuwbare energie in de NSR. EVNSR zal de verschillende projecten meer zichtbaarheid bieden en de individuele resultaten koppelen met als uitganspunt het bekomen van een hernieuwbare energie strategie.Het project bestaat uit drie delen:Het vormen van een stakeholder platform rond hernieuwbare energie;

Het identificeren van impactfactoren door analyse van de projecten;

Het definiëren van een interregionale hernieuwbare energie NSR strategie.De energiesector houdt de Europese economie draaiende, een juiste aanpak is cruciaal voor onze toekomst. Dankzij zijn geografische ligging heeft de NSR een groot potentieel voor hernieuwbare energie, waarvan de uitbreiding noodzakelijk is voor een succesvol EU klimaatbeleid.Windenergie en energie uit biomassa moet verder onderzocht, ontwikkeld en gepromoot worden. Hierbij zijn gezamenlijke inspanningen binnen de NSR vereist. Het NSR energie systeem zit reeds in een overgangsfase, EVNSR probeert deze overgang te versnellen.