Project

TutorBabbel: Student tutoring met betrekking tot zelfregulerend leren

Acroniem
TutorBabbel
Looptijd
01-10-2010 → 30-06-2011
Financiering
Middelen door bilaterale samenwerking (privé en stichtingen)
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Education curriculum
  • Education systems
  • General pedagogical and educational sciences
  • Specialist studies in education
  • Other pedagogical and educational sciences
Trefwoorden
zelfregulerend leren
 
Projectomschrijving

Studenten uit eerste master Pedagogiek en onderwijskunde begeleiden via student tutoring kansarme autochtone/allochtone leerlingen leerlingen uit de derde graad van de basisschool rond zelfregulerend leren en dit tijdens de schooltijd. Het project loopt een volledig semester. Er worden doeltellingen geformuleerd voor vier groepen actoren (leerlingen, masterstudenten, leraren, ouders). De studenten worden voorbereid en ondersteund vanuit het opleidingsonderdeel Coaching en begeleiding.