Project

Verbeterde nutriënten en energie management via anaërobe vergisting

Acroniem
INEMAD
Looptijd
01-04-2012 → 31-05-2016
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma, Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Other chemical sciences
  • Agricultural and food sciences
    • Agricultural plant production
Trefwoorden
anaerobe vergisting
 
Projectomschrijving

Dit voorstel zal INEMAD concentreren op innovatieve strategieën voor vee en gewas productiewerknemer landbouwsystemen opnieuw te verbinden. Nieuwe stromen van energie en materialen binnen de agrarische sector (of gekoppeld aan de agrarische sector) zullen worden geanalyseerd en zullen de mogelijkheden voor re-denken van de relatie tussen landbouw en veeteelt te creëren. Verschillende opties om te gaan met recycling, van broeikasgassen (BKG) mitigatie, en bio-based economy een integrale beoordeling van energie en voedingsstoffen stromen nodig hebben en zullen nieuwe afspraken tussen bedrijven, landgebruik en landbeheer veroorzaken. INEMAD zal de vraag wat nieuwe methoden en hoe nieuwe regelingen moeten worden ontwikkeld om de recycling zijn binnen de specialisatie context te herstellen aan te pakken. Om deze ambities te realiseren, het leidend principe van INEMAD is een driehoekig uitbreiding van de traditionele landbouw systemen met een "processing" systeem. Verwerking wordt voorgesteld als een derde systeem, voor koppeling met gewas en veeteelt, om de landbouwproductie te verhogen met minder externe energietoevoer en sluiten nutriëntencyclus. Nutrientenkringloop kan worden gedaan door de productie van biogas en het gebruik van digestaat als meststof. Digestaat kan niet alleen de plaats van de mest, maar ook kunstmest vanwege zijn vergelijkbare eigenschappen. INEMAD analyseert verbeteringen opties voor biogasinstallaties, valorisatie opties voor het digestaat, Verbetering van het beheer van het gebruik van optimalisatie modellen en vergelijk organisatiestructuren.