Project

Modelgestuurde synthese van een nieuwe generatie metaal organische roosters (MOFs) met katalytische toepassingen