Project

Phototex: Ontwikkeling van microgestructureerde TEXtiles voor stimuli-dynamische FOTOnische filters

Acroniem
PHOTOTEX
Code
41I03418W
Looptijd
01-04-2018 → 31-03-2022
Financiering
Europese middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Other mechanical and manufacturing engineering
    • Other materials engineering
Trefwoorden
microgestructureerde textiles fotonische filters
 
Projectomschrijving

Het ontwerp en de implementatie van dit nieuwe textiel met aanpasbare stralingseigenschappen vereist een benadering waarbij de kennis en knowhow in gevarieerde domeinen moet worden gecombineerd. Daarom moet een multidisciplinair consortium worden gevormd met deelname van meerdere teams aan beide zijden van de grens.

In Wallonië brengen de betrokken partners hun competenties betreffende de materialen die de bouwstenen vormen van de eindproducten in: de zelfstructurering van de membranen, de vormgeving van de geladen polymeren, synthese van polymeren met vormgeheugen om de thermische regeling mogelijk te maken in functie van de omgevingsomstandigheden.

De Vlaamse partner verrijkt het consortium door een originele benadering voor de structurering van membranen gebaseerd op elektrovezels. Van Franse kant biedt de regio Hauts de France een uitgebreid R&D-platform betreffende textielprocessen. Hier worden enkele bijzondere onderzoeksstructuren verzameld om de procedés van zelfgeïnduceerde structurering (elastische instabiliteit, migratie van de belasting in de bifasige mengsels of elektrovezels) met elkaar in overeenstemming te brengen met het spinproces dat op industriële schaal wordt gebruikt.

 In het kader van de grensoverschrijdende initiatieven zullen de teams met theoretici deze werkzaamheden richting geven door hun voorspellende berekeningen over de stralingsprestaties van de beoogde oplossingen. Algemeen hebben de structureringseffecten in een eerder beperkt spectraal domein een optisch effect dat overeenstemt met de schaalgrootte van de motieven. In PHOTOTEX zullen meerdere benaderingen parallel worden onderzocht en uitgewerkt om te komen tot een structurering op vezelschaal naar een structurering op membraanschaal. Deze benaderingen zullen uiteindelijk worden gecombineerd om efficiënte oplossingen voor te stellen over een breed spectraal infraroodgamma. De realisatie van het project zal een stijging van de competenties van de betrokken partners in deze domeinen voor gevolg hebben.

Daarnaast biedt het INTERREG-programma de mogelijkheid om de promotie van innovaties naar de regionale bedrijven te financieren die deze innovaties zullen kunnen integreren in hun productieproces. Hiervoor vormen de regio's Hauts de France en België de ideale kweekvijver met een sterk ontwikkelingspotentieel in het domein van het technische textiel (270 bedrijven zijn betrokken). De deelname van CETI en UPTEX aan het project zullen dit initiatief nog verder vergemakkelijken.