Project

Blended learning in het Vlaams secundair onderwijs: van noodzaak naar structurele implementatie

Code
110Z9121
Looptijd
01-03-2021 → 28-02-2022
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Secondary education
    • Educational technology
Trefwoorden
Blended leren
 
Projectomschrijving

Blended learning is door de Corona pandemie niet meer weg te denken uit het onderwijs. Ook het Vlaams secundair onderwijs schakelde noodgedwongen over op blended learning. Terwijl blended learning in eerste instantie werd geïmplementeerd vanuit noodzaak, willen sommige scholen blended learning ook structureel implementeren. Een eerste doel van het onderzoek focust op het beschrijven van implementatiepraktijken van blended learning zoals die zijn geïmplementeerd tijdens de eerste en tweede lockdown.  Op basis van deze resultaten wordt in het tweede onderzoeksdoel nagegaan welke condities ondersteunend zijn in de Vlaamse context om blended learning een structurele plaats te geven. Hierbij wordt gekeken naar ondersteunende condities op leraar- en schoolniveau. Ook wordt specifieke aandacht besteed aan de thuissituatie van leerlingen en aan moeilijk bereikbare leerlingen of kansengroepen. De onderzoeksdoelen en bijhorende onderzoeksvragen worden beantwoord aan de hand van een case study design en een systematische narratieve literatuurstudie. Voor het case study design zal data verzameld worden in 6 Vlaamse secundaire scholen aan de hand van een documentanalyse, semi-gestructureerde interviews met schoolleiders en ICT-coördinatoren en focusgroepen met leraren, leerlingen en ouders. Het onderzoek zal een wetenschappelijk rapport opleveren alsook een praktijkbijdrage voor leraren en scholen die verder aan de slag willen met blended learning om het leren van