Project

Cinema located. Een onderzoek naar plaats, ruimte en sociale beleving van cinema in Gent (1982-2012)