Project

Juridische barrières voor bystander-interventie in de strijd tegen arbeidsdiscriminatie

Code
BOF/STA/202209/036
Looptijd
01-09-2023 → 31-08-2027
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Civil law
    • Human rights law
    • Labour law
    • Other law and legal studies not elsewhere classified
Trefwoorden
bystander arbeidsmarkt discriminatie
 
Projectomschrijving

Slachtoffers van arbeidsdiscriminatie ervaren veel barrières in de zoektocht naar herstel, wat leidt tot een algemeen probleem van onderrapportage. Eén actor krijgt hierbij steeds meer aandacht: de bystander bij discriminatie. Hoewel diens relevantie in het discriminatierecht onderbelicht is, kan de bystander een cruciale rol spelen. Deze kan rapporteren, getuigen en slachtoffers helpen om herstel te zoeken, bijvoorbeeld via een procedure bij een gelijkheidsorgaan. Bystanders kunnen echter ook juridische barrières om in te grijpen ondervinden. Onderzoek naar bystanders in discriminatierecht is schaars en gefocust op seksuele intimidatie en praktische barrières. Dit project zal systematisch de betrokkenheid van bystanders bij arbeidsdiscriminatie en de juridische barrières om in te grijpen onderzoeken. Hierbij wordt de sociaalpsychologische en juridische literatuur bestudeerd om een theoretisch kader te vormen. Erna worden zowel procedures voor Belgische arbeidsrechtbanken en -hoven als bemiddelingszaken van de Belgische federale gelijkheidsorganen geanalyseerd om empirisch inzicht te bieden in de juridische rol van bystanders in arbeidsdiscriminatie. Ook zullen belangrijke actoren in arbeidsdiscriminatie worden geïnterviewd om data te verzamelen over hun ervaringen met bystandersinterventie. Zo zal dit onderzoek bijdragen aan het vullen van de theoretische lacune in de juridische wetenschap over de rol van bystanders in discriminatierecht en aanbevelingen formuleren.