Project

Het ontwikkelen van een pool van nieuwe en eco - efficiënte toepassingen van zeoliet voor de landbouwsector

Acroniem
ECO-ZEO
Looptijd
01-03-2012 → 29-02-2016
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Plant biology
  • Agricultural and food sciences
    • Agricultural plant production
    • Horticultural production
Trefwoorden
zeolieten
 
Projectomschrijving

ECO-ZEO richt zich op de ontwikkeling van een nieuw zwembad van Green gewasbeschermingsmiddelen leveren van een breed scala van gunstige effecten waaronder een verlaging van het waterverbruik, verhoogde gewasopbrengst, lagere chemische input, gewasbescherming en tolerantie voor abiotische stress en gezonder voorwaarden beschikbaar voor werknemers in de landbouw en agrochemische sector. ECO-ZEO producten zal afhangen van de innovatieve toepassing van zeoliet 4A aan het oppervlak van de bladeren en vruchten, geschikt strategieën voor duurzame gewasbescherming (bijvoorbeeld chromatische maskering gedrag interferentie en biocontrole) nieuw gebruik van duurzame actieve stoffen en pigmenten en nieuwe configuraties van additieven voor verbeterde prestaties van de coating. appel, tomaat, tafeldruif en oranje: De ontwikkelde gewas bescherming oplossingen zal lab- en in het veld trialed voor vier gewassen. De best presterende oplossingen zullen worden gevalideerd door middel van demonstratie met Europese boeren.