Project

Inschatten van levenskwaliteit bij kankerpatiënten met slechte prognoses: bestaande meetinstrumenten bijsturen met het oog op betere sensitiviteit bij follow-up onderzoek