Project

Brandstof voor de smeltoven. Een interdisciplinaire studie naar bosbodems als geoarcheologische archieven

Code
01IO3318
Looptijd
01-10-2018 → 30-09-2022
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Archaeology
    • Theory and methodology of archaeology
    • Other history and archaeology
  • Natural sciences
    • Geology
Trefwoorden
vroegmiddeleeuwse ijzerproductie geo-archeologie houtskoolproductie luminescentie-chronometrie
 
Projectomschrijving

Dit project wil de vroegmiddeleeuwse exploitatie van bossen voor houtskoolproductie onderzoeken op een uitgebreide, interdisciplinaire wijze. Door een synergie tussen archeologie, bodemkunde, geostatistiek, mineralogie en geochronologie wordt een significante kenniswinst en methodologisch inzicht nagestreefd over het potentieel dat bosgronden hebben als archieven voor mens-landschap interacties. Dit is in het bijzonder zo voor wat betreft processen voor grondstofvoorziening in natuurlijk milieu.