Project

“Just the bear necessities”: verteringsflexibiliteit van carnivoren als respons op anthropogene habitatveranderingen