Project

Geneesmiddelenresistentie bij MYC / MYCN aangedreven tumor entiteiten als gevolg van replicatieve stress-geïnduceerde DNA-schade reactie: een ingang voor synthetische dodelijke drugs

Acroniem
365a1215
Looptijd
01-01-2016 → 31-12-2019
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Pediatrics and neonatology
    • Pediatrics and neonatology
    • Nursing
    • Pediatrics and neonatology
 
Projectomschrijving

  Chemoresistance is een belangrijke belemmering voor de succesvolle behandeling van een groeiend aantal kanker alle entiteiten. Omzeilt dit verschijnsel vergt zeer selectief en efficiënt richten van kankerspecifieke pathways. We hebben onlangs ontdekt dat MYC (N) driven tumoren vertonen een sterke opwaartse regulatie van genen die betrokken zijn bij replicatie-stress-geïnduceerde DNA-schade te repareren. We waarbij FOXM 1 geïdentificeerd als een centrale regulator. Onze gegevens suggereren dat FOXM1 gedreven DOR is een belangrijke determinant in de verworven resistentie tegen geneesmiddelen programma. In dit project trachten we de bevestiging van de centrale rol van FOXM1 in resistentie tegen geneesmiddelen en het ontleden van de route door het integreren van kennis uit de moleculaire datasets van patiënten, primaire celculturen en zebravismodellen. Zo verwachten we nieuwe doelwitten voor therapeutische interventie agressieve en resistente tumoren. Zodra we de meest kwetsbare doelen hebben vastgesteld, zullen we toevlucht nemen tot semi-high-throughput schermen voor het peilen van de meest geschikte verbindingen. Vervolgens wordt geconcentreerd testen van geneesmiddelcombinaties op modelorganismen hun in vivo prestaties te tonen en moet leiden tot de opname van de optimale formulering in fase I klinische proeven met patiënten met zeer resistente tumoren. Zo is het doel van th is project is om nieuwe en IESS giftige therapeutische strategieën voor efficiëntere kiiiing van tumoren en voor gebruik bij patiënten waarbij de conventionele methoden niet meer effect te laten zien te bedenken. We beschouwen waardoor verschillende MYC (N) aangedreven tumortypen zoals neuroblastoma, medulloblastoma, T-cel acute lymfoblastische leukemie en Burkitt lymfoom, benadrukken de translationele waarde van onze bevindingen.