Project

Natuur Smart Cities over de 2 Zeeën

Acroniem
NSCiti2S
Code
41A02318
Looptijd
03-09-2018 → 25-02-2022
Financiering
Europese middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Agricultural and food sciences
    • Sustainable agriculture
    • Other agriculture, forestry, fisheries and allied sciences not elsewhere classified
Trefwoorden
duurzaamheid
Overige informatie
 
Projectomschrijving

Er bestaat een duidelijke kenniskloof voor lokale autoriteiten (LA's) die hen beletten groene infrastructuur (GI) in te zetten op een schaal die stedelijke landschappen in staat stelt zich aan te passen aan de toekomstige effecten van klimaatverandering en duurzamere gemeenschappen te bouwen. Steden en gemeenten investeren niet in FI en de waarderingsinstrumenten om GI te rechtvaardigen op economische, sociale, culturele en ecologische gronden worden simpelweg niet gebruikt door LA's, die in plaats daarvan op EU- en nationale subsidies vertrouwen of GI-projecten op eenmalige basis leveren . De uitzonderingen zijn hoofdstad / grotere steden (bevolking> ongeveer 550.000) die toegang hebben tot meer financiering en middelen dan kleinere stedelijke gebieden. Stedelijke gebieden <500.000 mensen investeren niet in GI. Waarderingsinstrumenten voor GI worden eenvoudigweg niet gebruikt en LA's hebben niet de mogelijkheid om de directe contante voordelen van GI goed te verantwoorden.

 
Rol van UGent
De Universiteit Gent zal bijdragen aan 3 WP: 1) ontwikkeling van het businessmodel, 2) capaciteitsopbouw en 3) communicatie. Ze zal haar onderzoeks- en netwerkcapaciteit aanwenden om het in WP1 ontwikkelde businessmodel te valideren met stakeholders uit de privésector en bijdragen tot capaciteitsopbouw en communicatie om de projectresultaten maximaal te verspreiden. Het voorgestelde project is een aanvulling op de lopende inspanningen van de Universiteit Gent om inzichten in duurzaamheidsonderzoek te implementeren in reële situaties en om ervoor te zorgen dat overheidsfinanciering voor onderzoek op de juiste manier wordt gebruikt en impact heeft in de maatschappij.
 
 
Disclaimer
Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Regional Development Fund, ERDF. Neither the European Union nor the authority can be held responsible for any use the may be made of the information contained therein.