Project

Patronen van divergentie in ecologisch relevante kenmerken en hun relatie to reproductieve isolatie in een adaptief geradieerd wolfspinnengenus op de Galapagos Archipelago

Code
3F010807
Looptijd
01-10-2007 → 30-09-2011
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Animal biology
Trefwoorden
ecologische genetica evolutionaire ecologie populatiebiologie
 
Projectomschrijving

In deze studie zal voor differentiële binnen het genus Hogna nagegaan worden in hoeverre divergentie optreedt in ecologisch relevante kenmerken en of deze louter door ecologische processen wordt beïnvloed (ecological opportunity) of eerder door het potentieel van de soorten om alternatieve fenotypes te produceren (ancestrale voorgeschiedenis). Daarbij wordt onderzocht in hoeverre de waargenomen divergentie in ecologische kenmerken kan leiden tot reproductieve isolatie.