Project

Partnerschap voor the risicoschatting van chemische stoffen

Acroniem
PARC 2022
Code
41R08922
Looptijd
01-05-2022 → 30-04-2029
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Promotor-woordvoerder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Ecotoxicology
    • Environmental impact and risk assessment
  • Medical and health sciences
    • Toxicology and toxinology not elsewhere classified
Trefwoorden
risico-schatting ecotoxicologie toxicologie
Overige informatie
 
Projectomschrijving

PARC is een EU-breed programma voor een partnerschap voor onderzoek en innovatie ter ondersteuning van EU- en nationale instanties voor de beoordeling en het beheer van chemische risico's te ondersteunen met nieuwe gegevens, kennis, methoden, netwerken en vaardigheden om huidige, opkomende en nieuwe uitdagingen op het gebied van chemische veiligheid aan te pakken. PARC zal de overgang naar risicobeoordeling van de volgende generatie vergemakkelijken om de menselijke gezondheid en het milieu beter te beschermen, in overeenstemming met het streven van de Green Deal naar een nulvervuiling voor een niet-toxische omgeving en zal een bijdrage leveren aan de toekomstige EU-strategie voor duurzame chemische stoffen. Het bouwt gedeeltelijk voort op het werk dat is verricht en de ervaring die is opgedaan bij eerdere en lopende onderzoeks- en innovatieacties, maar gaat verder door haar ambitie om een expertisecentrum voor risicobeoordeling voor de hele EU op te richten. Om bij te dragen tot verschillende verwachte effecten van bestemming 2 "Leven en werken in een gezondheidsbevorderende omgeving" zal PARC de activiteiten organiseren om drie specifieke doelstellingen te bereiken:
- Een EU-wijd duurzaam interdisciplinair netwerk om onderzoeks- en innovatiebehoeften te inventariseren en overeen te komen en om de invoering van onderzoek in
de beoordeling van chemische risico's in het kader van de regelgeving.
- Gezamenlijke onderzoeks- en innovatieactiviteiten van de EU die inspelen op vastgestelde prioriteiten ter ondersteuning van de huidige regelgevingsprocessen voor risicobeoordeling van chemische stoffen en op nieuwe uitdagingen.
- Versterking van bestaande capaciteiten en opbouw van nieuwe transdisciplinaire platforms ter ondersteuning van chemische risicobeoordeling.
Het partnerschap verenigt ministeries en nationale agentschappen voor volksgezondheid en risicobeoordeling, alsook onderzoeksorganisaties en
academische wereld uit bijna alle lidstaten van de EU. Vertegenwoordigers van directoraten-generaal van de EC en EU-agentschappen die betrokken zijn bij de monitoring van
chemische stoffen en de beoordeling van risico's nemen ook deel. PARC zal voldoen aan de behoeften van risicobeoordelingsinstanties om beter te kunnen anticiperen op nieuwe
risico's te anticiperen en in te spelen op de uitdagingen en prioriteiten van het nieuwe Europese beleid

 
 
Rol van UGent
De Universiteit Gent zal verschillende rollen vervullen binnen dit consortium. Prof. De Saeger en Prof. De Boevre zijn betrokken bij de analytische ontwikkeling van nieuwe instrumenten voor het monitoren van mycotoxineblootstellingsbiomarkers en bij het uitvoeren van humane biomonitoring. Prof. Asselman is betrokken bij de taakgroepen die zich richten op (1) de ontwikkeling van nieuwe geïntegreerde benaderingen van testen en) beoordeling (IATA's) voor risicobeoordeling voor mens en milieu en (2) de ontwikkeling van nieuwe pathways voor nadelige gevolgen en de link met kwantitatieve systeemtoxicologie.
 
 
Disclaimer
Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Health and Digital Executive Agency (HADEA). Neither the European Union nor the authority can be held responsible for them.