Project

Mechanisme van alfaherpesvirus US3-gemedieerde activatie van p21-geactiveerde kinases (PAKs) en de gevolgen hiervan voor uittrede uit de kern en viraal verspreiden.