Project

Waar politie patrouilleert: Criminaliteit voorkomen door doeltreffende politiepatrouillestrategieën?