Project

Menselijke verbeterkunde' in relatie tot morele verantwoordelijkheid, menselijke waardigheid en de normativiteit van het natuurlijke: een ethische analyse

Code
3G021410
Looptijd
01-01-2010 → 31-12-2015
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Philosophy
Trefwoorden
ethiek enhancement niet-consequentialistische benaderingen
 
Projectomschrijving

‘Menselijke verbeterkunde’, een verzamelnaam voor allerlei interventies die ‘verbetering’ beogen door de functionele limieten van het menselijke lichaam te overstijgen, vormt het voorwerp van vele bio-ethische controverses. De meest cruciale intrinsieke argumenten betreffende de morele (on)aanvaardbaarheid van verbeterkunde houden verband met: (1) morele verantwoordelijkheid; (2) de normativiteit van het natuurlijke; en (3) menselijke waardigheid. De verheldering van deze kwesties vormt het voorwerp van dit onderzoeksproject.