Project

Modelgebaseerde regeling en desinfectie van warmwatersystemen

Code
179U06720
Looptijd
01-01-2020 → 31-12-2021
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: IWT/VLAIO
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Medical and health sciences
  • Public health care not elsewhere classified
 • Engineering and technology
  • Sustainable building
  • Building physics
  • Building technology
  • Energy in buildings and built environments
  • Biological control
Trefwoorden
warmwatersystemen Legionella controller desinfectie
 
Projectomschrijving

Het doel van dit project is een belangrijke bijdrage te leveren aan het verlagen van energiegebruik, kost en infectierisico tijdens productie, opslag en distributie van sanitair warm water. Dit gebeurt door de productietemperatuur van sanitair warm water te verlagen, terwijl het Legionella pneumophila risico onder controle wordt gehouden d.m.v. een warmteschokregime. Het is de ambitie om binnen dit spin-off mandaat de wetenschappelijke uitdagingen aan te gaan die het vermarkten van de twee kernactiviteiten, controller en consultancy, mogelijk zullen maken. Het prototype van de controller zal in een reëel casestudiegebouw getest en geoptimaliseerd worden om zo een juridisch gunstige evaluatie te verkrijgen. Binnen de consultancy zal aan de hand van de ontwikkeling van een geparameteriseerd gekoppeld thermohydraulisch-biologisch simulatiemodel, preventief de Legionella pneumophila concentratie in een systeem op een meer duurzame wijze onder de gevaarlijke limiet gehouden kunnen worden. Zodoende kan de energiebesparing ingeschat worden bij gebruik van de voorgestelde preventieve maatregel (casespecifiek warmteschokregime). Daarenboven worden curatief casespecifieke oplossingen aangeboden voor decontaminatie van bestaande systemen.