Project

Ouderbetrokkenheid 2012-2014

Code
174A01212
Looptijd
01-01-2012 → 30-09-2014
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Education, culture and society
Trefwoorden
ouderbetrokkenheid secundair onderwijs coachingstraject schoolbegeleiders
 
Projectomschrijving

Dit coachingstraject wil het eerder ontwikkeld conceptueel model van ouderbetrokkenheid vertalen, implementeren en evalueren aan de hand van een coachingspakket voor schoolbegeleiders in de vorm van een website. Het biedt handvaten om veranderingsprocessen op school goed op te starten en te doorlopen, én reikt inzichten, instrumenten en voorbeelden aan die het werken aan ouderbetrokkenheid ondersteunen in het secundair onderwijs.