Project

Technologie-ontwikkeling voor de verbetering van de bodemvruchtbaarheid , gewasopbrengst en voedselzekerheid op kleinschalige boerderijen in West-Kenia

Code
HGA13V0113
Looptijd
01-12-2012 → 30-11-2014
Financiering
Federale middelen: divers
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Soil sciences, challenges and pollution
  • Agricultural and food sciences
    • Agriculture, land and farm management
Trefwoorden
kleinschalige boerderijen
 
Projectomschrijving

Bodemvruchtbaarheid in Kenia is slecht. Er is een gebrek aan lokaal ontwikkelde bodembeheer strategieën om nutriënten onevenwichtigheden te keren. De doelstellingen van dit project zijn 1) het verbeteren van bodemvruchtbaarheid en voedingsgewas rendementen op kleinschalige boerderijen in West-Kenia; 2) versterking van de onderzoekscapaciteit van MMUST in relatie tot bodembeheer; 3) ontwikkelen op landbouwbedrijven kwaliteit compost gemaakt van lokaal beschikbare materialen; 4) verbetering bodem fysische en chemische eigenschappen door toepassing van kwaliteit compost; en 5) het verbeteren van de opbrengsten van maïs en bonen en de gemeenschap voedselzekerheid door toepassing van kwaliteit compost.