Project

Bestrijding bacterievuur bloei infecties met biologische controle organismen (BCO's) toegepast via hommels bij appel en peer

Looptijd
01-10-2014 → 30-09-2016
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: IWT/VLAIO
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Plant biology
  • Agricultural and food sciences
    • Agricultural plant production
    • Horticultural production
Trefwoorden
BCO
 
Projectomschrijving

Eerst zal de compatibiliteiten tussen BCO's en hommels onderzocht worden. Verder dient gezocht naar de beste werkwijze om de hommels zo efficiënt mogelijk te beladen met BCO's en hierbij zal gewerkt worden met verschillende hulpdraagstoffen. De inwendige structuur van de hoofdbloei en nabloeiwijzen zal worden nagegaan met aandacht voor de pollen- en nectarproductie in deze bloeiwijzen, hetgeen bepalend kan zijn voor de attractiviteit voor hommels. De bloemprotectie met hommelvectors geladen met BCO's, zal eerst getest worden onder gecontroleerde omstandigheden in quarantaine serres en nadien onder boomgaardomstandigheden, zowel preventief in gezonde als curatief in bacterievuur zieke boomgaarden.