Project

Alliantieonderzoeksgroep: Crossfeed

Code
05L00515
Looptijd
15-07-2015 → 31-07-2021
Financiering
UGent-middelen
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • (Bio)molecular modelling and design
    • Microbiology not elsewhere classified
Trefwoorden
crossfeeding
 
Projectomschrijving

De doelstelling van deze onderzoeksalliantie is om belangrijke bacteriele spelers in de crossfeedingprocessen, te identificeren en te achterhalen hoe de productie van butyraat en propionaat gestimuleerd kan worden. De alliantieonderzoeksgroep stelt zich tot doel de cross-feedingmechanismen van butyraat- of propionaatproducerende micro-organismen met primaire koolhydraatdegradeerders beter in kaart te brengen en, gezien de eerder beperkte kennis hierrond, vooral bet luik propionaatproductie uit te werken. Volgende doelstellingen kunnen dan ook worden geformuleerd:

  • lsolatie en identificatie van butyraat- en propionaatproducerende micro-organismen uit ecosystemen met complexe microbioomachtergrond. Dit kan gaan om fecale stalen, maar evenzeer om stalen van in vitro oorsprong waar de luminale en mucosale omgeving van het colon worden nagebootst: UGent en VUB.
  • Metabolische karakterisering van gekende butyraat- en propionaatproducerende pure culturenen bovenvermelde isolaten: VUB.
  • lnteractie van butyraat- en propionaatproducerende micro-organismen met koolhydraatdegraderende bacterien in de complexiteit van bet colon ecosysteem: UGent.
  • Aansturen van butyraat- en/of propionaatproductie via prebiotische strategieen: UGent en VUB.