Project

Nieuwe NMR methoden voor de studie van supramoleculaire zelfassemblage - toepassing tot de structuur-functie relatie van cyclische lipodepsipeptiden