Project

De differentiatie vanuit de Th17 pathway stoppen: doelgericht ingrijpen op het cytokine panel verantwoordelijk voor Th17 plasticiteit, een winnende combinatie voor IFN-? gemedieerde aandoeningen.

Code
1125823N
Looptijd
01-11-2022 → 31-10-2024
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Dermatology not elsewhere classified
    • Adaptive immunology
    • Autoimmunity
Trefwoorden
T-helper 17-cel plasticiteit IFN-y gemedieerde huidaandoeningen
 
Projectomschrijving

Immuungemedieerde cytotoxische destructie van epidermale cellen is het centrale mechanisme van verschillende inflammatoire huidaandoeningen, inclusief vitiligo, alopecia areata en toxische epidermale necrolyse. Een IFN-γ-dominante cytotoxische respons is bij deze aandoeningen verantwoordelijk voor de vernietiging van respectievelijk melanocyten, haarfollikels of keratinocyten. De beperkte therapeutische efficiëntie van de conventionele immuunsuppressiva en biologicals is opvallend in deze ziekten. Eerder heeft onze onderzoeksgroep de allereerste trial uitgevoerd met IL-17 inhibitie (secukinumab) bij vitiligo, waarbij duidelijk werd aangetoond dat IL-17 inhibitie geen effectieve behandelstrategie was. In vervolgexperimenten werd ook gedemonstreerd dat verhoogde aantallen aan IFN-γ+IL-17+ Th17 cellen (Th17.1) een verhoogde activatie van de Th17 pathway in eerdere studies konden verklaren. Doelgericht de plasticiteit van de Th17 pathway beïnvloeden is daarom op termijn een potentiële nieuwe behandestrategie. In dit project zullen we bestuderen of een combinatiebehandeling die het cytokinepanel verantwoordelijk voor Th17 plasticiteit remt, een efficiënte en haalbare strategie is om de auto-immuungemedieerde destructie van epidermale cellen een halt toe te roepen.