Project

Stochastische modellering van optische buffers en schakelsystemen gebaseerd op Fibre Delay Lines

Looptijd
01-01-2007 → 30-12-2012
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Applied mathematics in specific fields
    • Statistics and numerical methods
  • Engineering and technology
    • Communications
    • Communications technology
Trefwoorden
prestatie analyse telecommunicatie toegepaste wachtlijntheorie
 
Projectomschrijving

De bedoeling van het voorgestelde project bestaat erin analytische of semi-analytische oplossingstechnieken te ontwikkelen voor adequate stochastische modellen van optische buffers en schakelsystemen, die moeten toelaten snel en efficiënt de belangrijkste performatniematen, zoals de gemiddelde vertragingstijden die pakketten oplopen, de spreiding hierop, de kans dat een pakket verloren gaat, enz. te berekenen.