Project

Behoud en herstel van mariene ecosystemen in de context van diepzeemijnbouw (DEEP REST).

Acroniem
DEEP REST
Code
3G0G5321
Looptijd
01-04-2022 → 31-03-2025
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor-woordvoerder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Biogeochemistry
    • Ecotoxicology
Trefwoorden
Ecologie
 
Projectomschrijving

DEEP REST zal twee opmerkelijke diepzee-ecosystemen onderzoeken, namelijk polymetallische knollenvelden en hydrothermale bronnen, inclusief hun uitgebreide
periferieën. Er zullen vier grote gebieden worden onderzocht: de Clarion-Clipperton Zone (CCZ) en de DISCOL Experimental Area (DEA) in de Stille Oceaan voor
nodule velden en de noordelijke Mid-Atlantische Rug (nMAR), en de Arctic Mid-Ocean Ridge (AMOR) voor actieve en inactieve hydrothermale bronnen. Deze
afgelegen ecosystemen lopen het risico van exploitatie van hun bijbehorende strategische metaalbronnen, d.w.z. polymetallische knollen (PMN) en massieve sulfiden op de zeebodem
(SMS). Informatie over hoe de gevolgen van toekomstige mijnbouwactiviteiten kunnen worden beperkt, is van het grootste belang. De Internationale Zeebodemautoriteit (ISA) is
momenteel bezig met het opstellen van de mijnbouwcode die mijnbouwactiviteiten in het gebied zal reguleren en werkt aan de ontwikkeling van regionale milieu
Beheerplannen (REMP's). Bovendien heeft de Noorse regering onlangs op nationaal niveau de Wet op de zeebodemmineralen aangenomen en heeft zij een
proces dat kan leiden tot commerciële mijnbouwactiviteiten onder Noorse jurisdictie. Het uitwerken van strategieën om de oceanen duurzaam te gebruiken
manier is van fundamenteel belang, zoals uitgeroepen in het "Decade of Ocean Science for Sustainable development (2021-2030)" en het "Decade on Ecosystem
Restoration” gelanceerd door de VN en in Mission Starfish 2030 van de EU. Er zijn echter nog steeds vragen over de effecten van mijnbouw en de veerkracht van diepzeegemeenschappen tegen antropogene activiteiten. DEEP REST zal de fundamentele kennis over soorten en functionele diversiteit vergroten en
hun onderlinge verbindingen om effectieve plannen en voorschriften voor milieubeheer te ontwikkelen om unieke en kwetsbare mariene habitats te beschermen. Wij zullen
evalueren van de effectiviteit van passieve en innovatieve benaderingen van actief herstel voor het herstel van de biodiversiteit van ecosystemen en beoordelen hoe deze
acties kunnen bijdragen tot het in stand houden van ecosysteemfuncties en -diensten. Een cruciale en toch ontbrekende multidimensionale analyse van alternatieve instandhouding
Er zullen strategieën worden uitgevoerd, waaronder een evaluatie van ecosysteemdiensten onder verschillende institutionele regimes. Een belangrijk doel van dit project is om:
bijdragen aan het Europese en internationale milieubeleid. Daarom stellen we voor om gegevens uit eerdere en huidige studies te integreren, zodat wetenschappelijke
bevindingen kunnen worden gebruikt om concrete conserverings- en/of herstelacties aan te bevelen die ook op andere gebieden van toepassing zijn. Een originele outreach en
Er zal een bewustmakingsstrategie worden ontwikkeld over het bestuur en de kwesties rond diepzeebronnen, waaronder beleidsnota's en een toneelstuk.