Project

Het obesitas brein: de relatie tussen hersenstructuren, neurocognitief functioneren en motorische coördinatie bij kinderen met obesitas