Project

DIAdIC - Evaluatie van dyadische psycho-educatieve interventies voor mensen met gevorderde kanker en hun informele zorgverleners: een internationaal gerandomiseerd gecontroleerd pad