Project

Gen manipulatie van humane pluripotente stamcellen voor de studie van humane T lymfocyt ontwikkeling en immuunstoornissen.