Project

EMBRC 2017-2018

Code
319101217
Looptijd
01-01-2017 → 31-12-2018
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Natural resource management
Trefwoorden
blauwe bio-economie onderzoeksinfrastructuur
 
Projectomschrijving

Mariene (blauwe) biotechnologie is de sleutel tot de ontsluiting van het enorme economische potentieel van de unieke biodiversiteit van mariene organismen. Dit potentieel blijft grotendeels onderbenut als gevolg van een gebrek aan connectiviteit tussen onderzoeksdiensten, praktische en culturele moeilijkheden om wetenschap en industrie met elkaar te verbinden, en een sterke versnippering van het regionale beleid inzake onderzoek, ontwikkeling en innovatie (O&O&I). Om deze hinderpalen uit de weg te ruimen, zal EMBRIC (European Marine Biological Resource Infrastructure Cluster) onderzoeksinfrastructuren voor biologische en sociale wetenschappen (EMBRC, MIRRI, EU-OPENSCREEN, ELIXIR, AQUAEXCEL, RISIS) met elkaar verbinden en interconnectiviteit tot stand brengen langs drie dimensies: wetenschap, industrie en regio's. De doelstellingen van EMBRIC zijn (1) geïntegreerde workflows van hoogwaardige diensten ontwikkelen voor de toegang tot biologische, analytische en databronnen, en gemeenschappelijke ondersteunende technologieën en praktijken toepassen; (2) de band tussen wetenschap en industrie versterken door bedrijven in te schakelen en diensten voor technologieoverdracht (TT) te bundelen; (3) het O&O&I -beleid versnipperen en de maritieme regio's betrekken bij de opbouw van EMBRIC. Het tempo van de wetenschappelijke ontdekkingen en innovaties op basis van mariene biologische hulpbronnen zal worden opgevoerd door (i) de totstandbrenging van multidisciplinaire, dienstgerichte technologische werkstromen; (ii) gezamenlijke ontwikkelingsactiviteiten die gericht zijn op bioprospectie voor nieuwe mariene natuurlijke producten, en merkergestuurde selectie in de aquacultuur; (iii) opleiding en kennisoverdracht; (iv) pilootprojecten voor transnationale toegang tot clusterfaciliteiten en -diensten. EMBRIC zal ook TT-functionarissen uit contrasterende maritieme regio's met elkaar in contact brengen om een grotere samenhang in TT-praktijken te bevorderen. Het zal in contact treden met beleidsmakers met als doel een blijvende pan-Europese virtuele infrastructuurcluster te consolideren die geworteld is in de maritieme regio's van Europa en de blauwe bio-economie ondersteunt.