Project

Onderzoek naar het voorkomen van partnergeweld in homoseksuele en lesbische relaties

Looptijd
01-05-2012 → 31-12-2012
Financiering
Middelen van gedecentraliseerde overheden
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Animal experimental and comparative psychology
    • Applied psychology
    • Human experimental psychology
Trefwoorden
partnergeweld
 
Projectomschrijving

We stellen volgende onderzoeksvragen voorop:

1. In welke mate worden mannen en vrouwen in homoseksuele, lesbische en biseksuele relaties het slachtofeer van intiem patnergeweld?

2. Welk effect hebben ervaringen met partnergeweld bij homoseksuele, lesbische en biseksuele personen op de algemene gezondheid?

3. Hoe beleven holebi's ervaringen van partnergeweld?

4. Hoe ervaren slachtoffers van partnergeweld in homoseksuele, lesbische en biseksuele relaties de toegang tot en het aanbod van informele en formele evenals reguliere en categoriale hulpbronnen?Om een antwoord te bieden op onderzoeksvragen 1 & 2 maken we gebruik van een grootschalige studie 'SEXPERT II' (studie 1) die peilt naar de seksuele gezondheid van holebi's in Vlaanderen. Om een antwoord te bieden op onderzoeksvragen 3 en 4 zullen we kwalitatieve gegevens verzamelen (studie 2.) In wat volgt worden beide onderzoeksopzetten verder toegelicht