Project

De Godsvrede als instrument van sociale competitie: naar

Code
3G000613
Looptijd
01-01-2013 → 31-12-2018
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • History
Trefwoorden
Middeleeuwen rituelen sociale competitie
 
Projectomschrijving

Dit project onderzoek het publiek gedrag van de elites van de tiende tot twaalfde eeuw teneinde een beeld te krijgen van de competitieve aspecten van de Godsvrede-beweging. Rituele argumenten die verwezen naar de Godsvrede werden ingezet als instrument van sociale competitie; aaneenschakelingen van dergelijke ‘performances’ belichaamden tevens de sociale aspiraties van de elites.