Project

De effectiviteit van expliciete/impliciete instructie in vreemdetaalverwerving: Interactie met expliciete/impliciete kennis, taalcomplexiteit en ontwikkelingsontvankelijkheid

Code
3E000613
Looptijd
01-10-2013 → 30-09-2019
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Theory and methodology of philosophy
    • Philosophy
    • Other philosophy, ethics and religious studies not elsewhere classified
Trefwoorden
vreemdetaalverwerving taalcomplexiteit ontwikkelingsontvankelijkheid interactie
 
Projectomschrijving

Mijn postdoctoraal project zal het effect van twee soorten onderwijs te onderzoeken - expliciete versus impliciete instructie - over de overname van de Duitse zaak regels Nederlands sprekende tweede taalleerders. De algemene onderzoeksvraag is: welk type onderwijs is meer effectief? Daarnaast zal de effectiviteit van de verschillende soorten van instructie met betrekking tot de wisselwerking tussen kennis en het gebruik van de Duitse zaak regels. Deze wisselwerking verwijst naar de situatie waarin de leerlingen de expliciete kennis over de zaak regels ( ‘weten’) kan verkrijgen, maar niet om de impliciete kennis die nodig is om deze regels in de spontane taal vrijelijk gebruiken ( ‘met’) te krijgen. Bij het onderzoek naar het effect van instructie over de expliciete en impliciete kennis van de Duitse zaak regels, zal een onderscheid worden gemaakt tussen eenvoudige en complexe regels. De vraag is dan: welke regels, hetzij eenvoudig of complex, meer baat bij welk type instructie (expliciete of impliciete)? Om de effectiviteit van beide soorten instructie over kennis en het gebruik van de Duitse zaak regels te onderzoeken, zal ik empirische gegevens uit verschillende groepen gevorderden van L2 Duits, waarvan ten aanzien van zowel eenvoudige als complexe case regels prestaties zullen kwantitatief worden onderzocht door middel van statistische analyse te verzamelen alsook kwalitatief door de tussentaal analyse van de lerende.