Project

Laatglaciale en Holocene milieuevolutie van het Midden- en Benedenscheldebekken in noordelijk België. Een pollen- en diatomeeënstudie