Project

Residentiële projectontwikkelaars en metropoolvorming: Etrimo en Amelinckx (1918-1985)

Code
3G064118
Looptijd
01-01-2018 → 31-12-2021
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
 • Humanities
  • History
  • Architectural design
  • Architecture
  • Art studies and sciences
  • Interior architecture
 • Social sciences
  • Economic history
 • Engineering and technology
  • Architectural engineering
  • Architecture
  • Interior architecture
  • Urban and regional design, development and planning
Trefwoorden
geschiedenis van vastgoedontwikkeling Jean Florian Collin Francois Amelinckx grootschalige woningbouw metropoolvorming
 
Projectomschrijving

Francois Amelinckx (Amelinckx n.v.) en Jean Florian Collin (Etrimo) waren twee pioniers van de vastgoedontwikkeling in België. Beiden gingen van start in het interbellum en domineerden in de periode na de tweede oorlog voor korte tijd de residentiele vastgoedmarkt. Samen produceerden zij meer dan 70.000 appartementen en gaven zo onderdak aan de bevolking van een ‘onzichtbare stad’. Hun activiteiten otnwikkelen zich over een groot deel van de twintigste eeuw (van de jaren twintig tot de late jaren zeventig) en spiegelen structurele veranderingen die zich in die periode voltrokken. Een gedetailleerde analyse van hun projecten laat toe om inzicht te verwerven in de rol die projectontwikkelaars speelden in het vormgeven aan de verstedelijking van de metropoolregio in het midden van de twintigste eeuw. Meer in het bijzonder zal dit onderzoeksproject het samenspel analyseren tussen de stedelijke context (infrastructuur en toegang tot grond), de toegepaste architectonische modellen, en het wetgevend en beleidskader waaraan residentiele projectontwikkeling onderworpen was. Bij middel van een reeks gevalstudies zal het project inzicht opbouwen in de ontwikkelingspraktijk en tegelijk een duidelijk beeld scheppen van het soort stedelijke omgeving dat door deze actoren geproduceerd werd. Het project wil de hypothese verdiepen en testen dat de metropolitane ambities van deze vastgoedpioniers in de naoorlogse periode werden gefnuikt en dat dit langdurige gevolgen had voor de manier waarop de stedelijke projectontwikkeling in Belgie zich heeft ontwikkeld.