Project

Actieplan Hervorming Palliatieve Zorg: ontwikkeling van een wetenschappelijk onderbouwd evaluatieplan

Code
174Y08923
Looptijd
15-12-2022 → 30-06-2024
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Palliative care and end-of-life care
Trefwoorden
palliatieve zorg
 
Projectomschrijving

De overkoepelende doelstelling van dit project is een uitgebreid, wetenschappelijk onderbouwd en gedetailleerd evaluatieplan te ontwikkelen voor het Actieplan Hervorming Palliatieve Zorg, met inbegrip van concrete kwaliteitsindicatoren en KPIs, en ook met een aantal monitoring tools en methodieken om de impact van dergelijke hervorming te evalueren en op te volgen in de tijd. De meerwaarde van dergelijk plan ligt enerzijds in de ontwikkeling van een gedegen, theoretisch onderbouwde koppeling tussen de concrete hervormingsacties, de contextuele beïnvloedingsfactoren, en de concrete gevolgen en impact van die acties. Anderzijds kan het plan een scherp stellen welke evaluatiemethodes gepast zijn en welke onontgonnen mogelijkheden er bestaan om de impact van de hervorming in kaart te brengen.