Project

“Strengthening the European Court of Human Rights: More Accountability through better legal reasoning”

Acroniem
ECHR
Code
41A03409
Looptijd
01-11-2009 → 31-10-2014
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Law
Trefwoorden
Stereotypen Conflicterende rechten Mainstreamen van diversiteit Europees verdrag voor de rechten van de mens juridische redenering Rechten van Minderheden Rechtspraakanalyse vrouwenrechten Godsdienstvrijheid Europees Hof voor de Rechten van de Mens
 
Projectomschrijving

Op dit project werken 5 onderzoekers die elk met een specifiek thema bezig zijn binnen de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Het doel van het onderzoek is het aanbieden van innovatieve oplossingen ter versterking van de consistentie en overtuigingskracht van de juridische redenering van het Hof teneinde diens aansprakelijkheid en transparantie te verbeteren.