Project

Inhibitie van DNA methylatie als nieuwe therapie voor leukemie

Code
365X04520
Looptijd
01-10-2020 → 30-09-2023
Financiering
Middelen door bilaterale samenwerking (privé en stichtingen)
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Hematology
Trefwoorden
leukemie DNA methylatie nieuwe therapie
 
Projectomschrijving

In dit project zal een nieuwe behandeling voor bloedkanker worden uitgetest. Specifiek gaat het over een acute vorm van bloedkanker die ontstaat uit T-cellen, een celtype dat in gezonde personen betrokken is bij de afweer tegen infecties.

 

Dit type van kanker kan zowel optreden bij kinderen, adolescenten als volwassenen. De incidentie bedraagt ongeveer 20 (kinderen) en 10 (volwassenen) nieuwe gevallen per jaar in België. Zowel de kinderen als de volwassen kunnen enkel behandeld worden met zware chemotherapie, al dan niet in combinatie met een stamcel transplantatie. Deze zeer toxische behandelingen gaan echter gepaard met ingrijpende lange termijn neveneffecten, zoals onvruchtbaarheid, verlaagde intelligentie en de ontwikkeling van secundaire tumoren. De huidige overlevingskansen bij chemotherapie behandeling bedragen ongeveer 80% bij kinderen en minder dan 50% bij volwassenen. Verder is het zo dat patiënten die herval vertonen van hun ziekte (de ziekte komt terug na de chemotherapie behandeling) een zeer slechte prognose (minder dan 20% kans op overleving 5 jaar na het herval).

 

Zoals hierboven aangegeven zijn de genezingskansen voor kinderen en volwassenen met agressieve vormen van bloedkanker en na ziekteherval bedroevend laag. Onderzoek toont bovendien aan dat er vele ernstige nadelige effecten zijn ten gevolge van de kankerbehandeling, met mogelijks evolutie naar chronische ziekten en/of leer-en groei-achterstand. Om die redenen richt het huidige kankeronderzoek zich in belangrijke mate op nieuwe vormen van behandeling die minder toxisch zijn maar evenwel effectief. De zogenaamde precisiegeneeskunde kan hierbij een oplossing bieden waarbij men gericht zoekt naar fouten in de kankercel waarop men therapeutisch kan ingrijpen met nieuwe medicijnen zonder het normale weefsel te beschadigen. In dit project willen we een nieuwe en minder toxisch geneesmiddel evalueren voor de behandeling van een specifiek subtype van bloedkanker zodat we zowel kinderen als volwassenen met kanker een mooiere toekomst kunnen bieden.