Project

Onderzoeksinfrastructuur voor mariene hernieuwbare energie

Acroniem
MARINERGI
Code
41V01216
Looptijd
01-01-2017 → 31-12-2019
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Maritime engineering
Trefwoorden
ESFRI
Overige informatie
 
Projectomschrijving

Het doel van MARINERG-i is om de leidende, internationaal verspreide infrastructuur in de sector Marine Renewable Energy (MRE) te worden. Het geïntegreerde karakter en de gecoördineerde aanpak zullen de ontwikkeling van onderzoek en de inzet van offshore wind-, golf-, getij- en gecombineerde energietechnologieën versnellen en helpen Europa te behouden als wereldleider in deze sector. Bovendien zal MARINERG-i de excellentie en expertise van Europa, wetenschap en techniek versterken, omdat gecombineerde faciliteiten een onmisbaar hulpmiddel vormen om innovatie te bevorderen bij een grote verscheidenheid aan MRE-technologieën en -systemen en in alle belangrijke stadia van technologieontwikkeling (TRL '1-9). ). Het doel van dit INFRADEV-voorstel is om ontwikkelingswerk uit te voeren dat ervoor zal zorgen dat MARINERG-i effectief gepositioneerd is om de criteria te bereiken die nodig zijn om succesvol te zijn in een toekomstige ESFRI-routekaarttoepassing. MARINERG-i heeft een aanvraag ingediend bij de routekaart 2016 en werd geïdentificeerd als een opkomende RI van EU-betekenis. Sinds de aanbesteding van het ESFRI 2016-stappenplan is het consortium blijven evolueren en samenwerken, met als hoogtepunt een voorstel voor een tweede MaRINET-project (MaRINET2) onder Horizon 2020 [Infra-IA]. Dit voorstel neemt de opmerkingen en aanbevelingen over die zijn verstrekt in feedback van de ESFRI 2016-reviewers en heeft ook de positionering van het MARINERG-i-concept geanalyseerd en bijgewerkt op basis van de huidige status van de sector. In deze context wordt voorgesteld om: Verbreed het aantal betrokken lidstaten Maak een ontwerpstudie en een wetenschappelijk plan Ontwikkel een bedrijfsplan inclusief governance, juridische, financiële en strategische kwesties Beveilig verdere nationale steun van partners Maak en ga akkoord met een implementatieplan dat het voorstel naar de routekaart brengt. Het consortium bestaat uit partners uit Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Spanje, Portugal, Denemarken, Zweden, Noorwegen, Nederland, Duitsland, België en Italië, die allemaal nationale knooppunten zullen worden.

 
 
 
Disclaimer
Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Research Executive Agency (REA). Neither the European Union nor the authority can be held responsible for them.