Project

Modelgestructureerde synthese van nieuwe zeolietmaterialen via aggregatie van precursoren en nanodeeltjes

Code
3G033808
Looptijd
01-01-2008 → 30-12-2013
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Macromolecular and materials chemistry
  • Theoretical and computational chemistry
  • Other chemical sciences
 • Engineering and technology
  • Catalysis and reacting systems engineering
  • Chemical product design and formulation
  • General chemical and biochemical engineering
  • Process engineering
  • Separation and membrane technologies
  • Transport phenomena
  • Other (bio)chemical engineering
Trefwoorden
microporeuze materialen moleculaire modellering synthese katalyse
 
Projectomschrijving

Het project in samenwerkingsverband tussen een experimentele groep (COK-KULeuven) en een modelleringsgroep (CMM-UGent) om het onderliggend mechanisme te ontrafelen voor de formatie van precursoren en hun aggregatie voor zolieten en andere microporeuze en mesoporeuze hybride materialen. De fundamentele doelstelling van het porject is tweeledig: (1) Verdiepen van het wetenschappelijk inzicht in syntheseprocessen via een combinatie van theoretische modellen en experimenten en (2) modelgestuurde synthese van materialen. De onderliggende wetenschappelijke basishypothese is dat materialen groeien door aggregatie van templaatspecifieke precursoren en dat deze precursoren en hun aggregatie afdoende kunnen worden gemodelleerd. Om de doelstellingen te bereiken is een behoefte aan ontwikkeling van modellen en agloritmen voor design van precursoren en hun aggregatie en aan experimentele synthese en karakterisering van precursoren en de afgeleide materialen. Het project bestaat uit twee innig verweven taakpakketten rond modelleren en experimenten, waarvan de interactie en terugkoppeling in de loop van de tijd toeneemt.