Project

Ondernemen en regionale economie 2012 - 2015

Code
174S1812
Looptijd
01-01-2012 → 31-12-2015
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Applied economics
  • Economic history
  • Macroeconomics and monetary economics
  • Microeconomics
  • Tourism
Trefwoorden
Regionale economie
 
Projectomschrijving

Een eerste gestileerde feit dat blijkt uit internationaal onderzoek is geworden, is dat culturele aspecten en sociaal kapitaal zaak van (regionale) economische groei. Ten tweede, zelfs binnen nauw omschreven sectoren en regio's, bestaat er grote heterogeniteit tussen bedrijven en stevig reacties op economische schokken (grote bedrijven naast elkaar bestaan ​​met een kleine, op het binnenland gerichte bedrijven samengaan met export gerichte degenen, etc.). En ten derde, de economische activiteit is regionaal geclusterd (die het gevolg is van de agglomeratie en dispersie krachten). Toch, ondanks de relevantie, de regionale gegevens voor Vlaanderen, maar ook voor andere vergelijkbare regio's, het vastleggen van deze wetmatigheden vaak ontbreekt of verzameld in een sterk verspreide manier. Tegen deze achtergrond is het onderzoeksprogramma in ondernemerschap en regionale economie deze leemte zal vullen.