Project

Onderzoek naar het gebruik van neerslagsimulatoren voor het aanmaken van overstromingsrisicokaarten

Code
174W06711
Looptijd
02-01-2012 → 01-06-2014
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Physical geography and environmental geoscience
Trefwoorden
neerslag modellering afvoer
 
Projectomschrijving

Dit project beoogt het optimaliseren van neerslaggeneratoren met het doel op het gebruik binnen hydrologische modellering (meer specifiek hoogwaterafvoer.