Project

Van niet-telbaar naar telbaar in het Frans en het Nederlands. Een contrastieve corpusgebaseerde studie omtrent de aard en de productiviteit van "coercion" binnen de nominale groep

Code
01N02710
Looptijd
01-02-2010 → 30-09-2015
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Language studies
    • Linguistics
    • Literary studies
Trefwoorden
coercion contrastief Frans Nederlands niet-telbaar telbaar experiment
 
Projectomschrijving

Dit project beoogt een diepgaande corpusgebaseerde contrastieve analyse (Frans vs Nederlands) van een geval van coercion, nl. het occasioneel gebruik van niet-telbare naamwoorden in de constructies eigen aan telbare nomina, met daarbovenop een beperkte experimentele psycholinguïstische toetsing. Naast een beschrijvende vraagstelling (frequentie, semantische effecten, mogelijkheidsvoorwaarden/restricties), stelt zich de vraag naar het wezen en de relevantie van coercion als theoretisch concept.