Project

Fysieke functioneren en fysieke activiteit van patiënten met longkanker

Looptijd
01-05-2021 → Lopend
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Rehabilitation
    • Rehabilitation sciences not elsewhere classified
Trefwoorden
fysieke fitheid Fysieke activiteit longkanker
 
Projectomschrijving

Niet-klein cellige longkanker (NSCLC) is een prevalent kankertype met een slechte prognose. Betere behandelingsmogelijkheden zorgen vandaag voor een verhoogde overleving. Enkele kleine studies suggereren een verlaagde fysieke activiteit (t.t.z. alle activiteiten die een persoon doet gedurende de dag) en een verlaagde fysieke fitheit (t.t.z. de mogelijkheid om activiteiten uit te voeren) bij deze patiënten, wat  een negatieve invloed kan hebben oplevenskwaliteit en overlevingsduur.

Dit project wil de impact van de behandeling van NSCLC (chirurgie, radiotherapie, chemotherapie, immunotherapie, doelgerichte moleculaire therapie) op fysieke activiteit en fysieke fitheid in kaart brengen alsook hun relatie met levenskwaliteit en symptomen en dit in verschillende stadia van de aandoening. Hiervoor zullen we een observationele studie uitvoeren en patiënten opvolgen vanaf het moment van diagnose doorheen de behandelperiode. De studie is een multicenter studie in samenwerking met UHasselt. Deze resultaten zullen helpen in kaart brengen aan welke niet-farmacologische behandeling deze patiënten nood hebben.