Project

Biochar als bodemverbeteraar voor duurzaam beheer van kokosnootplantages in Sri Lanka: invloeden op micorrhizae and groeibevorderende bacteriën