Project

INCh: Geïntegreerde netwerken om de kindarmoede te bestrijden: een gemengde-methodes onderzoek over bestuursnetwerk en de perspectieven van beleidmakers , maatschappelijk werkers en gezinnen in armoede